Tuesday, January 8, 2013

Ilmu itu HUJAN

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih
Selawat & Salam atas baginda Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabii tabiin, seluruh umat Islam.
Syukur ALHAMDULILLAH atas segala nikmatNya, Redha ALHAMDULILLAH atas segala ketentuanNya.


"Perumpaan petunjuk dan ilmu pengetahuan, yang kerananya Allah mengutus aku untuk menyampaikannya, adalah seperti hujan lebat jatuh ke bumi. Bumi itu ada yang subur, menyerap air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula yang keras tidak menyerap air sehingga tergenang. Maka, Allah memberi menfaat melaluinya kepada manusia. Mereka dapat minum (binatang ternak dan sebagainya) dan untuk bercucuk tanam. Ada pula hujan yang jatuh ke bahagian lain iaitu di atas tanah yang tidak menakung air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama, yang mahu memanfaatkan sesuatu yang dipelajarinya dan diajarkannya. Begitu pula perumpamaan orang yang tidak mahu memikirkan dan mengambil peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya."

(HR al-Bukhari : 4579)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...