Saturday, November 20, 2010

Kenali ISLAM

Dengan Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih...
Firman Allah S.W.T  yang bermaksud dalam Surah Al-Baqarah ayat 138:

"Itulah corak (celupan) Allah, maka siapakah yang lebih baik pencoraknya dari Allah"


     Pelbagai agama di muka bumi memperoleh namanya masing-masing  berdasarkan pada orang yang mengasaskan atau dari nama umat yang tertentu yang menubuhkan atau mengembangkan agama tersebut.

Nasrani / Al-Masihi : Dari nama Al-Masih
Buddha : Dari Ghautama Buddha
Yahudi / Judaisme : Dari nama Qabilah yang dinamakan Yahuda.

   Islam tidak begitu. Ia tidak disandarkan kepada nama individu umat tertentu. Nama-nama Islam menunjukkan sifat khusus yang terkandung dalam perkataan Islam itu sendiri. Islam untuk seluruh manusia.

Pengertian Islam

Dan siapakah yang baik Deennya, dari orang yang menyerahkan wajahnya (dirinya) kepada Allah sedangkan ia berbuat ihsan dan mengikut deen Ibrahim. [Al-NIsa': ayat 125]

   Berpandukan ayat ini, Islam diertikan sebagai penyerahan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan hati. Bahkan inilah intipati dari seluruh makna Islam.

"Apakah selain daripada agama Allah yang mereka masih tercari-cari sedangkan segala yang ada di langit dan di bumi telah Islam (menyerah diri) keoadanya dengan rela hati dan terpaksa. Dan kepadanya mereka dikembalikan." [Ali-'Imran:83]

Penyerahan diri kepada Allah adalah penyerahan yang setepat-tepatnya antara hubungan manusia dengan penciptanya ialah sujud kepada Allah dengan penuh kepatuhan.

Wallahu'alam~
Ma Fi Qalbi Ghairullah~

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...